Bài học cho học viên

    Các lớp tiếng anh cơ bản
    Các lớp tiếng anh trung cấp
    Các lớp tiếng anh cao cấp
    Lớp tiếng anh tổng hợp
   Tiếng Anh Luyện Thi
    Luyện Thi TOEIC
    Luyện Thi IELTS
    Luyện Thi TOEFL iBT
   Những thông tin khác
    Lịch khai giảng NEW
    Địa điểm học - Điện thoại
    Thông tin giáo viên
    Phòng truyền thống
   Nội dung khác trên Website
    Trao đổi - hỏi đáp
    Đăng ký kiểm tra
    Hướng dẫn đăng ký kiểm tra
    Thư viện sách - Ebook

WAYSTOENGLISH TOEIC LIBRARY
Audio sách TOMATO TOEIC COMPACT 34
Audio sách Rainbow Toeic
Audio sách Mozilge - Actual Tests 3-4
Audio sách Mozilge - Actual Tests 1-2
Audio sách Longman Real Toeic Acturally Tests
Audio sách Economy TOEIC LC 1000
Audio sách Developing skills for the TOEIC Tests
Audio sách Campus TOEIC
Audio sách Big Step TOEIC 3
Audio sách Big Step TOEIC 2
Audio sách Big Step TOEIC 1
Audio sách Toeic Analyst
Audio sách Jim's TOEIC 1000 LC Questions
Audio của sách TOEIC - Starter (New Format)
Audio của sách Longman Preparation series for the Toeic Test
Audio của sách How to prepare for the Toeic Bridge Test
Audio của sách Builiding skills for the TOEIC Tests
Audio của sách Cracking the Toeic
Audio của sách 30 days to the Toeic tests
Ebook - for you
Tháng
Năm 

Danh ngôn:
Chính lòng yêu nước, chứ không phải lý tưởng Cộng sản, là nguồn cảm hứng cho tôi.
Bác Hồ
Page WTE vừa được lập tháng 8.2.2013 để các bạn có thể trao đổi thông tin trực tiếp với chúng tôi.

Trang nhất 30.06.2015 21:26
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP HỌC TẠI WAYSTOENGLISH
 
Đây là lịch khai giảng các lớp mới. Để có thông tin đăng ký học các bạn đọc kỹ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝHƯỚNG DẪN CHỌN LỚP HỌC. Waystoenglish sẽ nhận chỉ đăng ký của các bạn kể từ khi có lịch khai giảng lớp mà bạn chọn. Đồng thời, chúng tôi cũng đã tạo thêm mục đăng ký nhận thông báo khai giảng qua email, hỏi đáp trên facebook của WaystoEnglish, hoặc qua điện thoại Thầy Sơn: 0904.77.9094 - cô Linh: 0977.52.68.25. Những bạn đăng ký sẽ nhân được email thông báo về việc khai giảng lớp khi có lịch khai giảng trên trang nhất. Chúng tôi hi vọng vấn đề không đăng ký kịp hoặc khi biết thông tin về lớp học thì lớp đã khóa sổ có thể được giải quyết. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm! 
 
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP MỚI: 
LỚP BASIC 1, BASIC 3 - NGHE NÓI CƠ BẢN, BASIC 4 - FOCUS ON SPEAKING, PRE INTER 1 - NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG, TOEIC BRIDGE, TOEIC 1, LỚP PRE IELTS, LỚP IELTS.

NHƯ ĐÃ HỨA VỚI CÁC BẠN TRÊN LỚP, HÈ NĂM 2015 ( THÁNG 5&6) WAYSTOENGLISH SẼ CÓ MỘT SỐ LỚP HỌC MIỄN PHÍ HOÀN TOÀN HOẶC GIẢM 30-80%. CÁC BẠN THEO DÕI LỊCH KHAI GIẢNG NHÉ !

(LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP SẼ ĐƯỢC THÔNG BÁO 3 TUẦN TRƯỚC KHI KHAI GIẢNG VÀ SẼ LIÊN TỤC ĐƯỢC UPDATE...).
                                                                                 "Xem chi tiết lịch khai giảng"
 
Hãy gõ WTE.VN để truy cập website nhanh hơn
 
 

Lớp Basic 2 - Bài 7

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài luyện âm:
Pronun 01: Click here
Pronun 02: Click here
Pronun 03: Click here

Audio bài nghe ở lớp:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Listening 5: Click here


Audio bài tập về nhà nè:

Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here
Listening 5: Click here
Listening 6: Click here
Speaking: Click here and Click here
Xem tiếp...

Lớp PreIELTS - Bài tập nghe - Tuần 7

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài tập Lesson 7:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 6

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài luyện âm:
Pronun 01: Click here
Pronun 02: Click here

Audio bài nghe ở lớp:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here

Audio bài tập về nhà nè:
Click here
Speaking: Click here

Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 5

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]

Audio bài luyện âm:
Pronun 01: Click here
Pronun 02: Click here

Audio bài nghe ở lớp:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here


Audio bài tập về nhà nè:

Listening 2: Click here
Listening 3 (task 1+task 2): Click here
Listening 4: (task 1+task 2): Click here
Speaking: Click here and Click here

Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 4

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài luyện âm trên lớp nhé:
Pronun
1: Click here
Pronun 2: Click here
Pronun 3: Click here
Pronun 4: Click here
Pronun 5: Click here
Pronun 6: Click here

Audio bài nghe trên lớp nè:

Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here

Audio bài về nhà:
Listening 1
: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Speaking: Click here

Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 3

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài nghe trên lớp nhé:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here


Audio bài tập về nhà nè:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Speaking: Click here

Audio bài luyện âm:
Pronun 1: Click here
Pronun 2: Click here
Pronun 3: Click here
Pronun 4: Click here
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 2

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Audio bài nghe trên lớp nhé:
Listening 1: Click here
Listening 2: Click here
Listening 3: Click here
Listening 4: Click here

Audio bài luyện âm:
Pronun 1: Click here
Pronun 2: Click here
Pronun 3: Click here
Pronun 4: Click here

 Audio bài tập về nhà nè:

Listening 2: Click here
Listening 3 (task 1+task 2): Click here
Listening 4: (task 1+task 2): Click here
Speaking: Click here
Xem tiếp...

Lớp Basic 2 - Bài 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là toàn bộ phần nghe trên lớp, bài tập ở nhà và phần luyện âm đã học. Các bạn dùng để practice ở nhà nhé
Xem tiếp...

Bài tập nghe của lớp Phát triển từ vựng - Bài 1-10

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là toàn bộ các bài tập nghe của lớp trong 10 buổi học nhé. Sẽ có chỉnh sửa nếu bài ko phù hợp với từng khóa, do vậy các bạn lớp cũ hãy lấy bài về trc khi nó có thể bị xóa đi hoặc thay đổi nhé.
Xem tiếp...

Bài nghe về nhà của lớp PTKN NGHE - 1/2015

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Bài nghe chuẩn theo cuốn WORKBOOK nằm trong file zip này. Mọi người lấy về để luyện tập nhé:
Click here

Xem tiếp...

Kết quả thi của học viên lớp TOEIC 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Cảm ơn em đã thi tốt và gửi kết quả thi về báo tin với Waystoenglish. Hi vọng các bạn đang học cũng luôn cố gắng. TOEIC không khó, cái khó nhất là vượt lên sự lười nhác của mình thôi.


 

Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 4

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Bài luyện tập tiếp theo của các bạn đây nhé. Kỹ năng nói mình đã hướng dẫn rất cụ thể, hi vọng các bạn chăm chỉ thôi.
Bài luyện số 1: Click here
Bài luyện số 2: Click here
Bài luyện số 3: Click here

Bài luyện tập cuối cùng của lớp Ngữ pháp và từ vựng - Pre inter 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là bài luyện tập cuối cùng của lớp mình các bạn nhé.
Part 1: Click here
Part 2: Click here
Part 3: Click here


Xem tiếp...

Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 3

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Bài luyện tập tiếp theo của các bạn đây nhé. Kỹ năng nói mình đã hướng dẫn rất cụ thể, hi vọng các bạn chăm chỉ thôi.
Bài luyện số 1: Click here
Bài luyện số 2: Click here
Bài luyện số 3: Click here

Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 2

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là audio bài luyện tập số 2 của group mình. Các bạn bắt đầu tiến bộ. Kiến thức sẽ ngày 1 nhiều hơn và khó hơn nên các bạn cố gắng hoàn thành những gì mình giao ở nhà nhé. Hẹng gặp lại các bạn tuần sau
Bài luyện số 1: Click here
Bài luyện số 2: Click here
Bài luyện số 3: Click here

Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 1

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là audio bài luyện tập ở nhà của group mình. Rất hi vọng các bạn cố gắng luyện tập. Buổi học đầu tiên, các bạn đã khá nhiệt tình, mình cũng nhận thấy sự thay đổi tốt hơn sau việc luyện đọc. Mình tin chắc các bạn sẽ mau tiến bộ nếu chăm chỉ. Nhớ gửi bài inbox facebook cho mình đấy nhé !
Bài luyện số 1: Click here
Bài luyện số 2: Click here
Bài luyện số 3: Click here

Khi nào bé nên bắt đầu học tiếng Anh?

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]

Dạo này bạn bè hay hỏi mình: “Khi nào nên cho con học tiếng Anh?”, “Có nên học mấy trung tâm có người nước ngoài dạy không?” hay “Sao nó học 3 năm rồi mà nó không nhớ nổi do/does dùng thế nào?” Dường như vấn đề con học ngoại ngữ thế nào đang là một trong những băn khoăn của các bố mẹ. Theo kinh nghiệm 5 năm dạy các bé từ khi ra trường đến trước khi có con, và dựa trên những hiểu biết của mình, mình sẽ dần dần trả lời những câu hỏi này nhé.

Xem tiếp...

Check your vocabulary for academic English

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Sách được chia sẻ để giúp lớp IELTS tự học tốt hơn. Chúng tôi cũng hy vọng những bạn học viên khác cũng có thể thấy sách có ích. Theo đánh giá từ góc nhìn của một giáo viên, tôi thấy cả hai cuốn này đều rất hợp với việc tự học. Chúc các bạn nhanh chóng nâng cao kĩ năng viết nhé.
Xem tiếp...

Audio bài tập ở nhà của lớp Pre-Inter 1 - Ngữ pháp và từ vựng

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Anh upload phần audio bài luyện tập của lớp mình tại đây: Click here 
Các bạn cố gắng làm theo những gì anh hướng dẫn nhé. Chăm chỉ và có người định hướng và hướng dẫn không thể không tiến bộ. Hẹn gặp các bạn ở phần nói đầu giờ buổi tiếp theo !

Xem tiếp...

Bài luyện tập thêm buổi số 1 cho lớp Basic 4 - Focus on Speaking

[Waystoenglish - Tiếng Anh | Lớp học Tiếng Anh | Luyện Thi | TOEIC | IELTS]
Đây là bài luyện tập ở nhà của lớp mình, rất hi vọng các bạn sẽ chăm chỉ luyện tập những gì mình đã dạy trên lớp và hoàn thành bài về nhà này.
P/s: Hôm trước có bạn hỏi lớp mình có học nghe không ? Lớp mình chỉ tập trung vào nói nên không có luyện phần nghe, tuy nhiên nếu bạn nào muốn luyện tập thêm phần nghe thì có thể tham khảo tại đây nhé: Click here
Phần luyện từ, phản xạ nói anh post ở đây nhé: Click here
Xem tiếp...
Xem các bản tin tiếp theo
Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 50, 51, 52  [sau]
TOP HỌC VIÊN THI TOEIC ĐIỂM CAO
 
 
Thông báo tình trạng giả danh WTE
 
Nhiều ngày nay, Waystoenglish được nhiều học sinh cũ gọi điện thông báo và phản ánh việc có nhận được thông báo mời tham gia học tại chi nhánh mới tại KTrung. Waystoenglish xin thông báo với toàn thể các bạn đã là học viên hoặc có mong muốn học tập tại Waystoenglish được biết là hoàn toàn không có việc này.
Waystoenglish là lớp học do cô Huyền và nhóm giảng viên dạy tại nhà. Không phải trung tâm tiếng anh nên không có mục tiêu mở rộng chi nhánh.
Waystoenglish chỉ có một địa điểm duy nhất tại ngõ 379 đội cấn.
Website chính thức của Waystoenglish là : Wte.vn, Waystoenglish.com, Waystoenglish.net, Waystoenglish.edu.vn. Waystoenglish.com.vn.
Waystoenglish được hình thành từ năm 2000, website chính thức được xây dựng vào năm 2005. Với nỗ lực rất lớn về chất lượng giảng dạy, tới nay WTE có một lượng học viên khá lớn khiến nhiều trung tâm tiếng anh đang cố gắng tạo ra bản fake. Như đưa giáo của họ vào các lớp học, sao chép tài liệu, nội dung học, mua tên miền tương tương tự hoặc dễ gây hiểu nhầm nhằm đánh lừa học viên. (Như tên miền Waystoenglish.vn đã được bạn Đỗ Khanh Phương bên tienganh.xxx.vn mua và chuyển về host dethi.xxx từ năm 2011 và liên tục gửi email thông báo lớp của waystoenglish nhưng địa điểm học lại khác). Với WTE, và riêng bản thân mình, sau nhiều năm học về phương pháp giảng dạy, mình biết rõ rằng tất cả những việc làm fake trên không thể đưa đến chất lượng cho học viên. Waystoenglish luôn thay đổi bài giảng và hoàn thiện bài giảng qua từng khóa học vì trình độ học viên của mỗi lớp là khác nhau và cốt lõi là người đứng trên lớp truyền thụ những kiến thức ấy. Tuy nhiên, để bảo vệ những học viên của mình, không bị những hành động gian dối làm ảnh hưởng đến mong muốn được học tiếng anh tại Waystoenglish, hôm nay, mình chính thức có thông báo với các bạn:
WAYSTOENGLISH CHỈ CÓ MỘT CƠ SỞ DUY NHẤT TẠI 379 ĐỘI CẤN, MỌI THÔNG TIN VÀ THÔNG BÁO SẼ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WTE.VN HOẶC WAYSTOENGLISH.COM. THƯƠNG HIỆU WAYSTOENGLISH ĐÃ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VÀ BẢO HỘ TẠI CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM. MỌI HÀNH VI CỐ TÌNH MẠO DANH THƯƠNG HIỆU ĐỀU CÓ THỂ BỊ KHỞI KIỆN.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm và thực sự xin lỗi các bạn vì phải mất thời gian của các bạn trong việc đọc thông báo này.
 

   Bài luyện tập bổ trợ

    Trình độ cơ bản
    Trình độ trung cấp
    Trình độ nâng cao
   Luyện Thi TOEIC
    Listening Part 1
    Listening Part 2
    Listening Part 3
    Listening Part 4
    Grammar Part 5-6
    Reading Part 7
    Thi Thử TOEIC - Online
   Luyện Thi IELTS
    Speaking Part 1
    Speaking Part 2
    Speaking Part 3
    Thi thử IELTS - Online
    Học tiếng anh online
     Học T.Anh qua Audio
     Học T.Anh qua Video

Lớp Basic 2 - Bài 7
Lớp PreIELTS - Bài tập nghe - Tuần 7
Lớp Basic 2 - Bài 6
Lớp Basic 2 - Bài 5
Lớp Basic 2 - Bài 4
Lớp Basic 2 - Bài 3
Lớp Basic 2 - Bài 2
Lớp Basic 2 - Bài 1
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TRONG NĂM 2014
Bài tập nghe của lớp Phát triển từ vựng - Bài 1-10
Bài nghe về nhà của lớp PTKN NGHE - 1/2015
Kết quả thi của học viên lớp TOEIC 1
Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 4
Thông báo nghỉ học nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20-11
Bài luyện tập cuối cùng của lớp Ngữ pháp và từ vựng - Pre inter 1
Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 3
Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 2
Bài luyện tập ở nhà của Nhóm học viên Viettel - Bài học số 1
Khi nào bé nên bắt đầu học tiếng Anh?
Check your vocabulary for academic English
Audio bài tập ở nhà của lớp Pre-Inter 1 - Ngữ pháp và từ vựng
Bài luyện tập thêm buổi số 1 cho lớp Basic 4 - Focus on Speaking
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 1 của các bạn lớp Ngữ âm
Kết quả thi TOEIC - Điểm cao chưa bao giờ là khó !
Bài luyện tập ở nhà buổi số 2 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập thêm buổi số 2 cho lớp Basic 4 - Focus on Speaking
Phần luyện nói cho các bạn lớp Pre-ielts
Bài luyện tập thêm buổi số 1 cho lớp Basic 4 - Focus on Speaking
Bài luyện tập ở nhà buổi số 1 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập ở nhà buổi số 3 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập ở nhà phần nghe buổi số 7 của lớp Ngữ pháp và từ vựng
Bài luyện tập thêm buổi số 3 của lớp English Speaking - Miễn phí.
Bài luyện tập ở nhà buổi số 2 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập ở nhà phần nghe buổi số 6 của lớp Ngữ pháp và từ vựng
Bài luyện tập ở nhà buổi số 1 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập thêm buổi số 2 của lớp English Speaking - Miễn phí.
Bài luyện tập ở nhà phần nghe buổi số 5 của lớp Ngữ pháp và từ vựng
Bài luyện tập thêm buổi số 1 của lớp English Speaking - Miễn phí.
Bài luyện tập ở nhà phần nghe buổi số 4 của lớp Ngữ pháp và từ vựng
Vì sao bạn nói tiếng Anh chưa tốt?
Bài luyện tập ở nhà phần nghe buổi số 3 của lớp Ngữ pháp và từ vựng
Một quyển duy nhất cần thiết cho người học tiếng anh - Understanding and Using English Grammar
Bài luyện tập ở nhà phần nghe buổi số 2 của lớp Ngữ pháp và từ vựng
Bài luyện tập ở nhà buổi số 6 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập ở nhà buổi số 5 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập ở nhà buổi số 4 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 5 của các bạn lớp Ngữ âm
Lớp PreIELTS - Bài tập nghe ở nhà
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 4 của các bạn lớp Ngữ âm
Phần luyện nói online của lớp Pre-IELTS
Luyện thi TOEIC miễn phí Part 1 - Phần tranh phiên bản mới - Updated
Audio phần bài luyện tập ở nhà của lớp TOEIC Bridge
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 3 của các bạn lớp Ngữ âm
Bài luyện tập ở nhà phần nghe của lớp Ngữ pháp và từ vựng
Bài luyện tập ở nhà buổi số 3 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 2 của các bạn lớp Ngữ âm
Phần luyện tập thêm ở nhà buổi học số 1 của các bạn lớp Ngữ âm
Bài luyện tập ở nhà buổi số 2 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập ở nhà buổi số 1 của lớp Nghe nói Cơ bản - Basic 3
Bài luyện tập thêm buổi số 3 của lớp English Speaking - Miễn phí.
  Trang nhất  | Diễn đàn  | Lịch khai giảng  | Đăng ký kiểm tra  | Tư vấn trực tiếp  | Thông tin giáo viên   | Địa chỉ lớp - Điện thoại

Lớp học Tiếng anh tại nhà riêng của Cô Huyền, Thầy Sơn tại địa chỉ: số 14 ngõ 379 phố Đội Cấn
Website của nhóm: Waystoenglish.com - Waystoenglish.com.vn - Waystoenglish.edu.vn - Waystodance.com
Waystoenglish.net - Daytienganh.org - Dethitienganh.com
Thiết kế và viết code cho website cũng như phát triên các modules học tiếng anh bởi thầy giáo: Phạm Thanh Sơn.