Trình độ Đăng Nhập Home

BÀI LUYỆN TẬP PHẦN NÓI
CHÚ Ý NGHE VÀ NÓI LẠI THEO CÂU MẪU

Lost in the Rain

I am wet, said Bat

And I am lost

I must find a dry place

I must find a safe place

So Bat flew and flew

He looked all around

The wind was strong

The rain was wet

Bat did not see a dry place

He did not see a safe place

Then Bat saw something

It was big and red

It was a barn

Bat flew to the roof

He went over the side

He hung by his toes

He looked for a way to get in

Then Bat saw a hole

It was little

But so was Bat

Hãy HỌC THÊM kỹ năng khác cùng chủ đề
Vocabulary | Listening
Speaking | Writing

Một bài tập tuy ngắn nhưng nếu bạn làm đủ các phần luyện tập ở đây thì đảm bảo bạn sẽ nắm vững kiến thức. Mình cam đoan cho sự tiến bộ rất nhanh của các bạn.
(Ông bà ta có câu ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa nghĩa là cưỡi ngựa xem hoa thì thích nhưng chẳng thể có kỹ năng hái hoa được. Và ai cũng biết cỏ thì khó tiêu nhưng con bò vẫn tiêu hóa được cỏ, bạn có biết bò là giống nhai lại không?)


Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!