Trình độ Đăng Nhập Home

BÀI LUYỆN TẬP PHẦN NÓI
CHÚ Ý NGHE VÀ NÓI LẠI THEO CÂU MẪU

Bat went into the hole

The barn was dry

But was it safe

Bat did not know

He looked around

The barn was big

And Bat was little

So maybe it was safe

Bat hung by his feet

He went to sleep

The next day Bat woke up

It was still raining

Bat looked down

He saw a brown cow

He saw a yellow cat

He heard a pig

But there were no bats

Did Cow and Cat and Pig like bats

Could they be his friends

I will wait and see, Bat said

Hãy HỌC THÊM kỹ năng khác cùng chủ đề
Vocabulary | Listening
Speaking | Writing

Một bài tập tuy ngắn nhưng nếu bạn làm đủ các phần luyện tập ở đây thì đảm bảo bạn sẽ nắm vững kiến thức. Mình cam đoan cho sự tiến bộ rất nhanh của các bạn.
(Ông bà ta có câu ăn kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa nghĩa là cưỡi ngựa xem hoa thì thích nhưng chẳng thể có kỹ năng hái hoa được. Và ai cũng biết cỏ thì khó tiêu nhưng con bò vẫn tiêu hóa được cỏ, bạn có biết bò là giống nhai lại không?)


Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!