Trình độ Đăng Nhập Home

BÀI LUYỆN TẬP PHẦN VIẾTHÃY DÙNG TỪ GỢI Ý VIẾT LẠI CÂU
place
a
safe
see
He
did
not

No 1:
He
over
went
side
the

No 2:


Home   |  Page   |  Group   |  About Us
English for Kids là một phần của ELT, được thực hiện bởi
cô Huyền, thầy Sơn 2 bạn BiBi và Susie.
Chi phí duy trì server được sponsored bởi nhapkhau.top
Nếu bạn có lòng hảo tâm ủng hộ hãy tùy tâm chuyển khoản chung tay duy trì server cùng chúng tôi. Thông tin: Ngân hàng Techcombank. Chủ tài khoản: Phạm Thanh Sơn.
Số TK: 11521416740013 .
Xin chân thành cảm tạ
!